تماشا | نکات عجیب مدودف در مورد جنگ اوکراین: سواری آخرالزمانی در راه تمام امید ما به خداست
دیمیتری مدودف، معاون نخست وزیر روسیه گفت: «اینها پیش بینی نیست. الان هم همین اتفاق افتاد. ممکن است به گونه‌ای متفاوت با آن برخورد شود، اما می‌توان فرض کرد که سواران آخرالزمانی اکنون در راه هستند و تمام امید تنها به خداست.»