تماشا | فیلم زلزله افغانستان
مقامات محلی افغانستان می گویند که بر اثر زمین لرزه شدید در استان پکتیکا در جنوب شرق افغانستان دست کم ۱۰۰ نفر کشته یا زخمی شده اند. یک منبع محلی گفت که چهار جسد و بیش از سه زخمی تنها به شفاخانه ارگون در پکتیکا منتقل شده اند.