تماشا | سلام مرحوم احمد مهدوی به امام رضا (ع) از فیلادلفیا
مرحوم استاد احمد مهدوی هشت سال است که در آمریکا زندگی می کند و در دانشگاه های هاروارد و پنسیلوانیا تدریس کرده است. هر روز که از اقامتگاه خود در فیلادلفیا خارج می شد، به ایران روی می آورد و به امام هشتم امام رضا (ع) سلام می کرد.