تماشا | بوکسور سابق تیم ملی و همسرش از درگیری خود با افسران گشت می گویند
ماریا عارفی و همسرش رضا مرادخانی، بوکسور سابق تیم ملی مدعی شدند که روز ۱۴ اردیبهشت برای هدایت گشت در پارک پردیسان تهران در حرکت بودند که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.