تماشای دعوای همسر مارک زاکربرگ در قفس
مبارزه صبح امروز UFC بین رونی بارسلو و ترویان جونز که با برتری بارسلوس برزیلی به پایان رسید تماشاگران خاصی داشت؛ همسر مارک زاکربرگ، صاحب متا و میلیونر آمریکایی. نکته قابل توجه ویدئویی است که وی در صفحه شخصی خود منتشر کرده و در آن از خشونت دو ورزشکار به وحشت افتاده است. منبع: نیوز