تقلب و نوشتن در سوالات کنکور; از انکار تا واقعیت
در رابطه با آزمون آزمایشی، برخی مدعی هستند که تمامی سوالات عمومی و اختصاصی آزمون آزمایشی تنها دقایقی پس از توزیع دفترچه اختصاصی شماره ۲، ساعت ۹:۴۹ از کانال تلگرام درج شده است. جزوه مخصوص شماره ۵ هم در این پرونده وجود داشت که در آن زمان هنوز توزیع نشده بود.