تصمیم وزرای خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر در خصوص برجام
وزیر امور خارجه قطر علاوه بر این موقعیت سازنده ایران در مذاکرات وین را ارزشمند دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم امتحان شده همه طرف ها برای بدست آوردن به هماهنگی تاکید کرد.