تصادف غیرمعمول در وسط بازی های آبی المپیک لندن/ ۲۹ نفر به بیمارستان منتقل شدند


به آموزش داده شده است فانئوس،

۲۹ نفر {به دلیل} نشت سوخت کلر در وسط بازی های آبی لندن در پارک المپیک در بیمارستان بستری شدند. این حادثه پس اجتناب کرده اند آن رخ داد کدام ممکن است منصفانه نمایندگی مدیریت قدرت داروها شیمیایی استخر را به انگشت آورد. آژانس مدیریت اورژانس لندن تایید کرد کدام ممکن است ۴۸ نفر تولید دیگری {به دلیل} مشکلات تنفسی در محل حادثه مداوا شدند.

در پی این حادثه در وسط بازی های آبی استراتفورد، شومینه نشانان، پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد به محل حادثه اعزام شدند. اکثر مبتلایان مشکلات تنفسی علاقه مند به داشتند.

در ادعا ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی گروه شومینه نشانی لندن آشکار شد، آمده است کدام ممکن است بر تأثیر پاسخ شیمیایی از سوخت کلر در موجود در این وسط آشکار شده است. ویدئوهایی در وب های اجتماعی آرم می دهد کدام ممکن است آمبولانس ها برای عجله به محل حادثه شتافتند. در مجموع حدود ۲۰۰ نفر اجتناب کرده اند این وسط تخلیه شدند. اجتناب کرده اند ساکنان وسط نیز درخواست شده است شد در را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره های شخصی را ببندند.

انتهای پیام/