تسلیت علی شریعتی با صدای پیامبر کربلا


به گزارش خبرگزاری فارس، آنچه در ادامه می خوانید و می شنوید، اطمینان خاطر استاد بزرگ انقلاب علی شریعتی در پایان سخنان خود با حضرت زینب کبری سلام الله علیها است:

و شما دوتا خواهر! ای برادر!
ای جان بخشنده انسان و آزادی زندگی! و به ایمان و امید، به ایمان و امید! و با مرگ باشکوهت حیات بخشیدی

از آن روز دردناک چشمان این ملت از اشک خشک شده است.

ملتی در طول تاریخ بر غم شما گریه کرده است. به خاطر این عشق با کتک زدن و کشتن و شکنجه او و لحظه ای نام تو بر لب و یاد او و آتش بی پایان عشقت ماند. هر قطره ای که از یک قلعه خورده می شود، در اطراف شما مهر داغ زده می شود.

ای زبان علی در دهانش!

ای زینب! ای زینب! ای زبان علی در دهانش! با ملت خود صحبت کنید ای زنان! ای فانی که در رکاب تو شجاعت می آموزی! زنان ملت ما که نامشان آتش عشق و درد را در جان می افروزد، به تو نیازمندند. بیشتر اوقات.

جهل از یک سو به اسارت و ذلت آنان می انجامد و غرب از سوی دیگر به اسارت پنهان و ذلت جدید آنان می انجامد. و با تو و تو بیگانه اند. به استثمارهای قدیم و جدید، به بردگی سنت‌های بد و دعوت‌های سرد، به بازی‌سازان تعصبات قدیمی، و به جنون جدید به قدرت فریاد زدن در شهر. شهر ظلم و وحشت و پایه های کاخ. کاخ جنایت و قدرت در هرج و مرج به لرزه درآمد! تا جلوی خودش را بگیرد و تور این مارهای فریبکار را بشکند و یاد بگیرد در برابر طوفانی که طوفان را به راه انداخته است و این ماشین وحشتناکی که از او یک بازی جدید می سازد بایستد، سپس برای استثمار جدید، فریب. نو، برای پر کردن تعطیلات و خوردن حریصانه از آنچه سرمایه داری به بازار می آورد، و درگیر شدن در خواسته های پلید بورژوازی، درگیر سالن های بی روح و تنهایی اشرافیت جدید و خالی، بی هدف و سرد. برای تفریح. زندگی یک جامعه راحت، آنها را بشکنید! و از بازارهای اصالت قدیم و ننگ نو به امامت تو ای زینب! صرفه جویی!

ای رسالت حسین!

ای زینب! ای زبان علی در دهانش! ای رسالت حسین!

شما که از کربلا آمده اید و در میان هرج و مرج همیشگی اولیای الهی و قاتلان پیام شهدا را می شنوید. ای زینب! با ما صحبت کن به من بگو چه اتفاقی برایت افتاده است؟ بگو در آن صحرای سرخ چه دیدی؟ نگویید جرم تا کجا پیش می رود؟ نگو چگونه خداوند در آن روز محبوب ترین و مقدس ترین ارزش ها و عظمت را نشان داد که با هم در کرانه فرات و ریگ های صحرا آفرید و به فرشتگانش عرضه داشت تا بفهمند چرا برای آدم سجده کردند؟ .

این شما هستید که برای ما گریه می کنید

شما پیام شهدای کربلا را رساندید. تو شهیدی هستی که از خونش حرف زدی. مثل برادرت که در قطره ای از خون خودش حرف می زند. اما بگو خواهر! به ما بگویید چه کنیم؟ لحظه ای به آنچه می کشیم نگاه کن. گوش کن دردهایت را به تو بگوییم به تو خواهر مهربان!

این شما هستید که برای ما گریه می کنید. ای برادر رسول الله! شما از کربلا می آیید و از تمام نسل های تاریخ می گذرید و حامل پیام شهدا هستید. تو که از باغ های سرخ شهادت می دهی و هنوز بوی تازه گل های این خاک را می بویی! ای دختر علی! ای خواهر! ای اسیر کاروان اسیران! ما را در این کاروان با خود همراه کنید.

پیام تسلیت را اینجا بشنوید:

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید