تست دوپینگ / نمونه برداری وزنه برداران توسط تیم ملی فوتبال AFC انجام شد


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، دو هفته مانده به آغاز سال بیش از ۶ نمونه تست دوپینگ از بخش های مختلف گرفته شد که نتیجه چهار نفر از ورزشکاران مثبت بود.

با توجه به نزدیک بودن بازی های کشورهای اسلامی و در دیدار با سرپرستان تیم های ورزشی، سران فدراسیون ورزش های پزشکی و ستاد ملی مبارزه دوپینگ کار خود را آغاز کرده و نمونه برداری از ورزشکاران آغاز خواهد شد.

فرزاد کوسه ها معاون دبیرکل ستاد مبارزه با دوپینگ کشور گفتوګو وی به فارس گفت: تاکنون نمونه ای از ورزشکاران به بازی های کشورهای اسلامی ارسال نکرده ایم اما ورزشکاران در حال بررسی توسط فدراسیون هستند. طبق آخرین جلسه ای که با سرپرست کاروان داشتیم، قرار شد با سران گروه های خروجی نیز جلساتی داشته باشیم، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. تاخیر در بازی های آسیایی کار ما را تسریع می کند و شاید یکی دو نمونه برای بازی های کشورهای اسلامی داشته باشیم.

وی درباره نمونه برداری از مسابقات کشتی آزاد جام تاکتیکی و اعزام تیم وزنه برداری به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: از جام فنی تست گرفتیم اما جوابی نگرفتیم. برای تیم وزنه برداری از نوجوانان و جوانان تست دوپینگ فرستادیم و منتظر ماندیم. پاسخ است. با تغییراتی که در فدراسیون صورت گرفته نامه هایی برای همکاری در این زمینه ارسال می شود.

کوسه ها وی درباره همکاری با فدراسیون فوتبال برای انجام تست دوپینگ در لیگ برتر و همچنین جام جهانی گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا وظایف خود را برای جام جهانی و تیم ملی انجام می دهد اما با شروع لیگ. در رقابت هستیم و ما در آزمون شرکت خواهیم کرد.”

ما باید ماهیانه بین ۱۸ ۱۸۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ برای آزمایش بپردازیم. قائم مقام دبیرکل سازمان ملی مبارزه با دوپینگ گفت. مشکلی نیست و این هزینه ها پرداخت می شود. هر ماه وقتی کارها انجام می شود، دیگری می آید.

به پایان برسد پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید