تحریک کردن در اطراف جدید تمرینات تراکتورسازی در سال جدید / عوده حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهقانیورزش تراکتورسازی پس اجتناب کرده اند ۶ روز وقفه در این زمان (پنجشنبه ۲۵ فروردین) زیر تذکر ارطغرل سگلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کادرفنی در ورزشگاه این تجهیزات گلف برگزار شد.

عبدالله حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا دهقانی اجتناب کرده اند در این زمان به تمرینات گروهی اضافه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکبر ایمانی به صورت انفرادی زیر تذکر کادر پزشکی ورزش کرد به همان اندازه پس اجتناب کرده اند طی سطوح درمانی به تمرینات گروهی اضافه شود.

مهدی کیانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد قدیری نیز همراه خود اجازه کادرفنی همراه خود تاخیر {به دلیل} بازدید به تمرینات اضافه خواهند شد.

انتهای پیام/