تامین آب با تانکر در حمدان (عکس)
به منظور رفع بخشی از مشکلات مردم شهرستان همدران در ایام کم آبی، شب گذشته و یکشنبه ۹ مردادماه جاری، آبرسانی به مناطقی که آب از نظر فنی نمی رسد با کمک ۱۵ تانکر انجام شد. اتفاق می افتد مردم با کمبود آب مواجه هستند. در همدان به دلیل کاهش فشار و افزایش دما در مخازن آب این شهر میزان آب ورودی کاهش یافته و مصرف آب افزایش یافته و مردم مجبورند از مصرف بی رویه آب خودداری کنند.