بیش اجتناب کرده اند هزار کیلوگرم داروها غذایی شریر در ایلام معدوم شد


جمیل صدیق فر معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ایلام ظهر در لحظه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در ایلام همراه خود ردیابی به بازرسی اجتناب کرده اند امکانات تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا داروها غذایی در استان تصدیق شد: {در این} بازرسی عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۹ کیلوگرم داروها غذایی شریر شده نابود شدند.»

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند به همان اندازه دیروز عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۰ وسط تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا داروها غذایی در استان مورد بازرسی قرار گرفت.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ایلام ذکر شد: قالب سلامت نوروزی همزمان همراه خود در سرتاسر ملت اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۳ در استان همراه خود هدف بدتر کردن نظارت بر سلامت اقامتی، زیارتی، اسکان مهمانان نوروزی. ، مکان های غذا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تهیه شام ​​ برای معامله با مشکلات قلبی نوروزی تحریک کردن شده است.

صدیق فر افزود: این قالب همراه خود مشارکت بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ بازرس بهداشت تنظیم در استان در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۵ فروردین یکپارچه دارد.

وی یکپارچه داد: پس اجتناب کرده اند تحویل داد هفت روز اجتناب کرده اند اجرای قالب در استانداری، دستاوردهای فوق العاده خوبی حاصل شده است، به منظور که اجتناب کرده اند مجموع بازرسی ها، ۲۳ مورد تخلف بهداشتی به مراجع قضایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ وسط نیز پلمپ شد.

صدیق فر همراه خود دقیق اینکه انواع کل گشت های مشترک همراه خود سایر ادارات بالغ بر ۱۶۲ مورد {بوده است}، انواع کل کلرزنی آب شرب را ۳۸۲ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات های بازرسی پرتابل را ۳۴۹ مورد عنوان کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید