بیشترین جستجوی ایرانیان در گوگل در خرداد ماه امسال: الهام چرخنده
حادثه متروپلیس، یارانه ها و کودتا از جمله موضوعات کلیدی بود که ایرانیان در ماه ژوئن در گوگل جستجو کردند. انتشار سریال شورش، تست های خردادماه، قرعه کشی خودروها و چند حاشیه فرهنگی از موضوعاتی بود که در این ماه مورد توجه کاربران قرار گرفت.