به دلیل کمبود آب در استخرهای حمدان دوش آب بسته شد
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان : در استخرهای شهرستان حمدان که در قسمت خصوصی می باشد به دلیل کمبود آب قبل از ورود به استخر و پس از خروج از استخر از دوش های شستشو استفاده نمی شود . موضوع و در آن زمان لازم است زیرا شما درگیر مسائل بهداشتی نیستید.