بشار اسد: بدست آوردن به هماهنگی هسته ای همراه خود ایران به نفع موازنه جهانی است


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران بعدازظهر در امروز چهارشنبه در دمشق همراه خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار می تدریجی.

خبرگزاری مناسب سوریه (سانا) ادعا کرد کدام ممکن است {در این} دیدار همکاری های ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ها برای اجرای توافقات زودتر به طور قابل توجهی در زمینه های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری تجزیه و تحلیل شد. همراه خود این جاری، هر ۲ ملت مشمول تحریم‌های بوتلگ غرب هستند.

{در این} دیدار ۲ طرف بر افزایش امتحان شده ها {برای تقویت} روابط مشترک بین ۲ ملت برادر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه گفتگو کردند. {در این} دیدار با توجه به یکپارچه همکاری ها در زمینه نبرد همراه خود تروریسم بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد.

شاهزاده عبداللهیان حمایت تهران اجتناب کرده اند سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آن برای آزادسازی سرزمین های سوریه را تجدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: عملکرد سوریه برای وفاداری جهان حیاتی است.

وی علاوه بر این همراه خود حاضر گزارشی اجتناب کرده اند مذاکرات هسته ای وین تاکید کرد کدام ممکن است جمهوری اسلامی این سیستم هایی {در این} زمینه حاضر کرده است کدام ممکن است در راستای حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت مردمان ایران است. وزیر امور خارجه ایران ذکر شد: بدست آوردن به هماهنگی درهم آمدن است نیاز قابل توجه غرب است.

اسد همراه خود تاکید بر اینکه ایران همراه خود پایبندی به ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم گزارش آنها در مخالفت با فشارها در هدف درستی قرار دارد، تصریح کرد: در پوشش اهدافی {وجود ندارد}، با این حال استانداردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی موجود است.

رئیس جمهور سوریه در نهایت تاکید کرد: در امروز بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس بدست آوردن به هماهنگی در مذاکرات هسته ای به نفع ایران، جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازنه جهانی اهمیت دارد.

این سومین بازدید امیر عبدالله به سوریه است. او در سپتامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتبر ۱۴۰۰ به سوریه بازدید کرد. وی علاوه بر این در ۲۷ سپتامبر برای نمایندگی در کنوانسیون جهان ای حمایت اجتناب کرده اند عراق به دمشق بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مراجعه به افسران این ملت ها در ۸ اکتبر ۱۴۰۰ عازم دمشق پایتخت سوریه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دومین بار پس اجتناب کرده اند تصدی سمت وزارت امور خارجه در کمتر اجتناب کرده اند خوب ماه به دمشق بازدید کرد. خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فیصل مقداد تحقق کرد. همتای سوری

وزیر امور خارجه کشورمان اجتناب کرده اند بازدید فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه به تهران در ۲۶ مهرماه در دمشق همراه خود توضیح دادن سوریه شناخته شده به عنوان متحد راهبردی ایران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در روزهای دردسرساز، متحدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان شخصی را تنها نخواهیم گذاشت.

پس اجتناب کرده اند آن فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه پنجم آذرماه وارد تهران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز ششم آذرماه در محل وزارت امور خارجه همراه خود حسین امیرعبداللهیان دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دیدار پیام مکتوب آقای ال. اسد این پیام بیانگر دیدگاه ما نسبت به اهمیت روابط سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران است. در امروز نیز دعوت مناسب اسد را به آقای رئیسی برای بازدید به سوریه تقدیم کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دیدار مذاکراتی به پایان رسید کدام ممکن است بیانگر روابط برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران بود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید