بزرگترین جشنواره بالن/بالن های عجیب و غریب جهان در نیومکزیکو را ببینید


آسمان «گوشه کرکی» نیومکزیکو در چند روز آخر جشنواره پر از بالن بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز ایران، یک بالن غول پیکر به شکل گاو، کفشدوزک و موش روز یکشنبه بر فراز نیومکزیکو پرواز کرد.

جشنواره بین المللی بالون آلبوکرک یک جشنواره ۹ روزه است که هر ساله در اوایل اکتبر برگزار می شود.