برف در بزرگراه ۱۲ جیلان بارید/ قله برف به ۶۰ سانتی متر رسید
در محورهای بهارستان – آکشای، لنگرود – برودکان، اتقور – خرما، رودسر – لات محله، زیاز – شوک، فومن – ماسوله، ماسال – گیلان، رودبار – حشمت آباد، گوشه لان، کلیشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفت – امامزاده ابراهیم نیز جزو ۵ ۱۰ اینچ اجتناب کرده اند یخ فضا دارد.