ببینید | واکنش علی دایی به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها
علی دایی در مصاحبه با عادل فردوسی پور در برنامه ۳۶۰ گفت: متاسفانه قوانین اجازه نمی‌دهد. ما همه با هم برابریم و حق زنان هم هست که بتوانند به ورزشگاه بروند. هر اندازه بگوییم هم تصمیمی در این باره گرفته نمی‌شود. ما نمی‌توانیم از همه دنیا جدا باشیم. باید با همه ارتباط داشته باشیم.