ببینید| خداحافظی رسمی سعید معروف از تیم ملی والیبال
کاپیتان تیم والیبال پیکان که پیش از این از تیم‌ملی خداحافظی کرده بود در میان تشویق تماشاگران و با چشمانی اشکبار خداحافظی خود را رسمی کرد. باشگاه پیکان پیراهن شماره ۴ خود را برای همیشه به احترام سعید معروف بایگانی کرد.