ببینید آیا میلاد حاتمی به اعدام محکوم می شود؟
ستایش سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده میلاد حاتمی ۲۲ متهم وجود داشت. پرونده در دادسرا رسیدگی و پس از صدور احضاریه به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب ارسال شد. نظام ارزی متهم به فساد، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی است.