بازگشت یک کشتی تفریحی به آب های خلیج فارس پس از ۷۰ سال؛ ایران بادبان های خود را با استفاده از تجهیزات باقی مانده از کشتی افسانه ای گلپر/بوم (ویدئو) بالا می برد
این ناوگان مسیر طولانی را برای تحویل گرفتن کشتی های خود در خلیج فارس طی کرده است. او احتمالاً بیش از صد سال سن دارد و به اندازه یک بوم یا یک ساز صوتی بلند نیست. این از چوب ساج هندی ساخته شده بود و احتمالاً زمانی در همان بندر کنگ به آب انداخته شده بود، اما تا به امروز برای مدت طولانی قایق ندیده بود.