بازدید در مسیرهای گردشگری meting out شود/ ۷۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند غار علی الصدر بازدید کردند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهر همدان، علیرضا قاسمی فرزاد عصر همین الان در نشستی در ستاد ارائه دهندگان بازدید همراه خود حضور رئیس گروه هلال احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون گردشگری، میراث زیبایی شناختی ملت، تصدیق شد: ، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی: امسال بازدید باید همراه خود رعایت اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون انجام شود کدام ممکن است طبق پیش سوراخ بینی امسال هموطنان به سادگی توانستند بازدید کنند.

وی افزود: استانداری همدان همراه خود ملاحظه به عملکرد‌های تاریخی، خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی، مکان تعطیلات گردشگری فوق العاده خوبی برای مسافران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این سیستم‌ای متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در بخش گردشگری ملت برای meting out بازدید طراحی کنیم.

ولی همدان یکپارچه داد: متنوع اجتناب کرده اند ساکنان ما برای سفر به شمال ملت می الگو کدام ممکن است طبق آمار حدود ۸۰ نسبت سفرها را تشکیل می دهد.

وی همراه خود تحسین اجتناب کرده اند حضور داوطلبان هلال احمر در تمامی جهان ها به طور قابل توجهی در ایام بازدید، ذکر شد: داوطلبان همراه با بزرگراه ها صادقانه حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مختلف را دیر یا زود حاضر می دهند.

استاندار همدان همراه خود تایید اینکه تجهیزات های ارائه دهندگان رسان ما {در این} مدت امتحان شده کردند فضای مناسبی را برای مسافران تحمیل کنند، افزود: {در این} مدت ۳۶ هزار نفر در امکانات اقامتی حضور یافتند کدام ممکن است علیصدر یکی اجتناب کرده اند شگفت انگیزترین آثار خالص در استانداری ما است. ۲ سال تعطیل بود.

وی ذکر شد: ما به یک زن و شوهر انگیزه سعی کردیم مشکلات غار علی الصدر را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را به راحتی کنیم.

قاسمی فرزاد ذکر شد: علاوه بر این اجتناب کرده اند سوی واحدهای مختلف گردشگری اجتناب کرده اند جمله کارمندان تورهای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایان گردشگری کدام ممکن است آنها نیز خرس تاثیر این شرایط قرار گرفتند، تقاضا هایی برای بازگشایی علیصدر شده است. غار.”

وی همراه خود ردیابی به اینکه در روز اول بازگشایی حدود ۴۵۰ بازدیدکننده با بیرون اطلاع {بوده است}، تصریح کرد: طبق آمار به همان اندازه دیروز حدود ۷ هزار نفر اجتناب کرده اند غار علی الصدر بازدید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شاهد حضور مسافران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی باشیم. همراه خود تحمیل فضای صحیح».

استاندار همدان در ادعا ای همراه خود دقیق اینکه ۱۸۰۰ جاذبه در استانداری همدان به پرونده رسیده است، ذکر شد: حدود ۱۰۰ تأثیر فوق العاده ارزشمند ایجاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری های فوق العاده خوبی برای پرونده منظر شهری تاریخی «اجتناب کرده اند همتانا به همان اندازه همدان.” غار روی سینه باید پرونده جهانی شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه همراه خود ملاحظه به مشکلات ناشی اجتناب کرده اند کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم بارندگی باید {به سمت} بهبود گردشگری حرکت کنیم، ذکر شد: کشاورزی، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن به آب زیادی خواستن دارد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به مشکلات خشکسالی، خواستن به بهبود گردشگری است. شریک زندگی ممکن است است، افزایش استاندارد ارائه دهندگان بار ریلی در این سیستم کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ما.

انتهای پیام/۸۹۰۰۳/




این را برای صفحه اول راهنمایی دهید