بازدید بیش اجتناب کرده اند ۲۷ هزار نفر در محل قرارگیری های گردشگری همدان / غار علیصدر در راس بازدیدها


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان همدان، علی مالمیر ظهر در حال حاضر در بازدید اجتناب کرده اند ستاد تسهیلات بازدید نوروزی گفت: اجتناب کرده اند جمله جاذبه های گردشگری همدان، غار علیصدر جاده مقدم پذیرایی اجتناب کرده اند مهمانان نوروزی را به شخصی اختصاص داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در آن، جاذبه های تاریخی {در این} جهان قرار دارد. کتیبه های جانجاناما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلات عباس آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقبره ابوعلی سینا.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه تاکنون ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۴ نفر اجتناب کرده اند جاذبه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری همدان بازدید کردند.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری همدان همراه خود ردیابی به اینکه تاکنون ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۰ نفر در امکانات اقامتی استانداری حضور دارند، افزود: ۳۰.۲۹ سهم مسافران در استراحتگاه ها، ۶.۶۵ سهم در مسافرخانه، ۱.۷۸ سهم در استراحتگاه ها هستند. آپارتمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن مسکونی. ۱. ۲۲ سهم {در خانه} های سازگار همراه خود جو زیست مسکن می کنند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این ۸.۴۳ سهم مسافران در مسافرخانه، ۷.۰۹ سهم در اسکان غیر دائمی، ۴۳.۴۲ سهم در اماکن اقامتی مرتبط همراه خود آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۳۰ سهم در سایر اقامتگاه ها در استانداری همدان اقامت دارند.

انتهای پیام/۸۹۰۰۳/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید