ای کاش گوگوش مصاحبه نمی‌کرد ! واقعا همه خطاکارند و تو قربانی؟
می‌شد احساس کرد در جاهایی دروغ می‌گوید اما بالاخره باید چیزی بگوید به قصد رفع اتهام ؛ برای اثبات حقانیت خود و مقصر بودن دیگران، که این بدترین قسمتش بود.