ایمنی ۶ برابر با تزریق واکسن آمیکرون مخصوص ایرانی
در مقاله ای که سازمان بهداشت جهانی در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر کرده است، به صراحت بیان می کند: بر اساس داده های موجود، استفاده از واکسن آمیکرون به عنوان آنتی ژن غالب برای دوز تقویت کننده، ممکن است برای کسانی که واکسیناسیون را بر اساس قبلی انجام می دهند، مفید باشد. واکسیناسیون انجام دادن، مفید بودن.