اولین فوتی کرونا در سال ۱۴۰۱ در هرمزگان / بستری شدن ۲۵ فرد مبتلا تحت تأثیر کرونا در در یک روز واحد روز قبل از امروز


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، فاطمه نوروزیان صبح همانطور که صحبت می کنیم در اظهار داشت وگو با رسانه ها گفت: در ۲۴ ساعت قبلی فوت تاج (پیرمرد ۹۱ ساله در بندرعباس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ مورد جدید تاج گذاری در بیمارستان ها داشتیم. “

به آگاه وی، در جاری حاضر ۶۳ فرد مبتلا کرون {در این} شهرستان بستری هستند کدام ممکن است ۱۸ نفر اجتناب کرده اند آنها در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری ۸ نفر وخیم است.

نوروزیان علاوه بر این خاطرنشان کرد: تاکنون ۶۱۷ هزار نوبت سوم واکسن کرونا، خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۶ هزار نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۵ هزار نوبت اول واکسن کرونا در هرمزگان تزریق شده است.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید