انواع مبتلایان معامله با عروق کرونر در شهرستان البرز به ۱۶۳ نفر رسید


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرج، شهرام الصیادی رئیس دانشکده علوم پزشکی البرز اظهار داشت: اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در لحظه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۲۸ فرد مبتلا تحت تأثیر علائم کووید ۱۹ در بیمارستان های ملت بستری شدند. امکانات.” استانداری.”

رئیس دانشکده علوم پزشکی البرز افزود: مجموع اشیا تایید شده، بالقوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص اجتناب کرده اند ابتدای شیوع کرونا به همان اندازه در لحظه در استانداری البرز ۸۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۸ نفر است.

الصیادی همراه خود دقیق اینکه در جاری حاضر ۱۶۳ نفر در اشیا تایید شده، بالقوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص در بیمارستان بستری هستند، اظهار داشت: اجتناب کرده اند این انواع تاکنون ۵۸ نفر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شدند.

وی افزود: متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۴ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری در استان به ۶۷۸۸ نفر رسید.

این مقام در کنترل در نهایت اظهار داشت: خوشبختانه اجتناب کرده اند ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۴ نفر اجتناب کرده اند امکانات درمانی ترخیص شدند.

بالا نامه / ج
این را برای صفحه اول اصرار دهید