انهدام توپ لهستانی توسط پهپاد روسی که نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار می دهد را تماشا کنید
در ابتدا پهپاد با موفقیت محل توپ انتحاری لهستان را مشخص کرد، اما ظاهراً خدمه توپ متوجه حضور پهپاد روسی شده و شروع به فرار از آنجا کردند تا با استفاده از توپ لهستانی خود را پنهان کنند. پوشش جنگلی، اما در نهایت توسط یک پهپاد روسی کشف و شکار شدند.