امسال این سیستم های بیشتری برای خانوار های سمنانی اجرا تبدیل می شود


سمیا قاسمی سرپرست امور بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهرداری سمنان در اظهار داشت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان تصدیق شد: {به دلیل} بیماری عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کودکان، مسابقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های ورزشی زیادی برای جوانان تدارک دیده شده است. آنها توانستند روزی را صرف لذت، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید کنند.

به آموزش داده شده است وی، در طولانی مدت این سیستم امسال برای تحمیل روحیه شادابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در گروه انتخاب گرفتیم محیطی شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفرح را برای جوانان ۴ تا ۷ ساله سمنان همراه با مادرانشان تحمیل کنیم.

وی اظهار داشت: {در این} این سیستم کودک ها تخم مرغ هایی را کدام ممکن است در منزل تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ کرده بودند به کیوسک تخم مرغ های رنگی عرضه دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ تخم مرغ رنگی توسط معلم به تصویر کشیدن کودک ازرخش جواهری تجزیه و تحلیل شد.

سرپرست امور بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهرداری سمنان افزود: ۵ تأثیر خلاقانه با آرم نوروزی توسط کودکان محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسیم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایایی برای خالقان آن کشتی شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: معاون کودکان گروه هلال احمر استان سمنان نیز هدایایی برای ادغام کردن پازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف کمک های اولین برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران اهدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون کودکان گروه هلال احمر استان نیز ورزش های هلال احمر در بخش برائم الهلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کودک ها خواست کدام ممکن است در شبیه به سن به هلال بپیوندند.

سرپرست امور بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهرداری سمنان ابراز امیدواری کرد: این جشن موجب لذت کودکان در روزهای پایانی سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همکاری شورای کل بازی در سمنان این سیستم های بیشتری در گروه های سنی مختلف

انتهای پیام/۷۴۰۰۳/م/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید