امام جمعه ارومیه گفت: تحولات اخیر موفقیت های بسیاری را برای جمهوری اسلامی به همراه داشته است
قریشی: موفقیت در اجلاس شانگهای، حضور مقتدرانه رئیس جمهور در سازمان ملل و نمایش تصویر سردار دالی و معرفی رئیس جمهور آمریکا دلیل شهادت وی و همچنین وحدت است. و نزدیک شدن اقوام و مذاهب در کشور از دیگر موفقیت هایی بود که خشم دشمنان را برانگیخت.