امارات را پس از سیل شدید ببینید. شهر فجیره ساکت شد




بر اثر بارش شدید باران در امارات متحده عربی، سیل در شهر بندری فجیره در شرق این کشور رخ داده است. اسپوتنیک گزارش داد که فجیره بیشترین بارندگی را در امارات داشته است. این باران که از چهارشنبه گذشته برخی مناطق کشور را تحت تاثیر قرار داده است، شدیدترین بارندگی در امارات متحده عربی در ۲۷ سال گذشته است.