افسر پلیس در تیراندازی شوهر عصبانی شهادت داد
زمانی که مامور برای درک دستور ضابط قضایی و اجرای دستور به درب منزل متهم آمد، افسر متهم با اسلحه کمری از ناحیه سینه خارج شد و بلافاصله به سمت شاکی شلیک کرد. او همسرش را با چاقو زد و با همان اسلحه خودکشی کرد.