اعلام سوابق تحصیلی دانش آموزان سال آخر متوسطه از امروز پنجشنبه آغاز می شود
در صورتی که دانش آموزان سال آخر دبیرستان تفاوتی در اطلاعات مدارک تحصیلی خود مشاهده کردند، لازم است موارد یا موارد ذکر شده را تا روز یکشنبه ۵ تیرماه اصلاح کنند تا به منطقه آموزش و پرورش محل تحصیل خود برسند. آی تی. به نمره و اطلاعات صحیح آنها بروید.