اظهارات وزیر اطلاعات در خصوص دستگیری رستم قاسمی را ببینید
خطیب وزیر اطلاعات گفت: با مشاور دستگیر شده آقای مکارم، رستم قاسمی، برخورد قانونی صورت گرفته و وی در دستگاه قضایی تحت تعقیب است. دولت مدعی مبارزه با فساد است و تحت هیچ شرایطی جلوی آن را نخواهد گرفت. در مورد شهروندان سوئدی منتظر اطلاع رسانی سخنگوی قوه قضائیه باشید.