اظهارات خانواده مهیسا امینی: معرفی ۱۲ پزشک برای بررسی علت مرگ مهیسا/ بدون حضور این پزشکان "پزشکی قانونی" قبول نخواهیم کرد
ما راه دادخواهی در مراجع قضایی را انتخاب کرده ایم. از مقامات و مقامات ذیربط تقاضا داریم؛ با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه و بر اساس وعده های صریح جناب رئیس جمهور، تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا به حقیقت علت این قتل هولناک و نحوه برخورد با این کودک مهسا پی ببریم. دستگیری غیرقانونی و اعزام او به کلانتری به نام ارشاد گاز و با انجام هر دوی این موارد از تکرار موارد مشابه و حفظ حقوق والدین جلوگیری می کند.