اطلاعیه وزارت کشور در خصوص حوادث احتمالی ناشی از بارندگی
برنامه ریزی لازم برای حضور موثر و مستمر کلیه معاونان رئیس جمهور، مدیران و روسای دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و دهیاری های استان و هماهنگی های لازم برای کار در موقعیت های مهم، ساختمان های مسکونی در شهرها و روستاها توسعه پوشش بیمه ای. تاکید بر استفاده از اختیارات قانونی این است که استانداران به معاونت امور عمرانی ابلاغ کنند.