اصولاً تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می دهد


علی شناسایی همانطور که صحبت می کنیم در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در زاهدان ضمن تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی برای فرزندان شخصی، رعایت رهنمودها زیر را برای از گرفتن سفری ایمن حیاتی دانست:
در گذشته اجتناب کرده اند بازدید اجتناب کرده اند فرمان، ترمزها، چراغ ها، لاستیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر امنیت مورد نیاز است بازدید کنید.

رئیس پلیس راه سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان افزود: رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان می توانند در گذشته اجتناب کرده اند بازدید همراه خود شماره تلفن های ۱۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۱ اجتناب کرده اند فینال وضعیت مسیر شخصی مطلع شوند.

این مقام به فرماندهی یکپارچه داد: همراه خود ملاحظه به شرایط جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی، نوع خیابان انتخابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این طول بازدید باید تمهیدات مورد نیاز فکر شود.

وی اظهار داشت: در صورت کندی حرکت در خیابان {به دلیل} ازدحام بازدید کنندگان سایت، رانندگان در تردد سایر اتومبیل اجتناب کرده اند سمت راست صبور باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در هدف یکپارچه دهند.

شناسایی دقیق آموزش داده شده است شد: اکثر تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها در حال وقوع است، به همین دلیل همراه خود سرعت مطمئنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند هر گونه بی نظمی رانندگی کنید.

وی افزود: عدم ملاحظه به ورودی اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف به چپ اجتناب کرده اند مهمترین اجزا بروز حوادث رانندگی است، به همین دلیل همراه خود نظارت بر آنها می توان اجتناب کرده اند تصادفات رانندگی بکاهد.

رئیس پلیس راه سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در طولانی مدت اظهار داشت: همراه خود رعایت اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مانترا راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی نوروز ۱۴۰۱ (نظم، خودداری اجتناب کرده اند بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت) اجتناب کرده اند شتابزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت در رانندگی بپرهیزید به همان اندازه اجتناب کرده اند تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف جلوگیری شود. در بازدید) بازدید خوبی را در سال جدید برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌شان رقم بزنند.

انتهای پیام/ ۳۱۳۹
این را برای صفحه اول هدایت دهید