اسکان بیش اجتناب کرده اند ۱۳ هزار نفر در امکانات مسکونی در همدان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان همدان، علی مالمیر ظهر در حال حاضر در محیط حضور در تسهیلات سفرهای نوروزی همدان گفت: طی منصفانه هفته قبلی حدود ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ نفر در کانکس های همدان حضور پیدا کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند این انواع ۳۸۰۷ نفر مسافر در استراحتگاه ها، ۷۲۳ نفر مسافرخانه، ۲۱۷ نفر استراحتگاه آپارتمان، ۲۷۳ نفر اقامتگاه بومگردی، ۱۲۱۰ نفر مسافرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۸۳ نفر در ۱۶۴۳ وضعیت هستند. به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امکانات اقامتی استان همدان.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری همدان دقیق کرد: {در این} ایام ۴۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۷ نفر اجتناب کرده اند جاذبه های تاریخی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری همدان بازدید کرده اند.

وی افزود: اجتناب کرده اند جمله جاذبه های گردشگری همدان، غار علیصدر همچنان در راس پذیرایی اجتناب کرده اند مهمانان نوروزی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن آرامگاه بوعلی سینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتیبه های تاریخی جانجانما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقبره باباطار در جایگاه بعدی قرار دارند.

انتهای پیام/۸۹۰۰۳/
این را برای صفحه اول اصرار دهید