اسرائیل به آلمان: پایان مذاکرات برجام را اعلام کنید
به گفته این منبع اسرائیلی، پیام یایر لاپید به اولاف شولتز به این شرح بود: اروپایی ها پیشنهاد نهایی را به ایران ارائه کردند و اعلام کردند که پاسخ مثبت است یا خیر. ایران این پیشنهاد را رد کرد و در نتیجه زمان خروج از مذاکرات فرا رسیده است. هر اقدام دیگری نشانه ضعف خواهد بود.»