استقلال در اینستاگرام پرسپولیس را شکست داد


به مشاوره فانئوس،

طبق آمار، گروه استقلال بیشترین انواع هوادار را در وب اجتماعی اینستاگرام دارد. این آمار بر مقدمه کار با هم (لایک، بازدید، ذخیره) محاسبه تبدیل می شود. پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرالا گچ بازان هند در کلاس های زیر قرار دارند.

این در حالی است کدام ممکن است صفحه اینستاگرام تجهیزات گلف پرسپولیس ۷.۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه تجهیزات گلف استقلال ۳.۳ میلیون دنبال کننده دارند.

استقلال در اینستاگرام پرسپولیس را شکست داد