استاندار خوزستان: مجوز دفن برای ۳۳ جانباخته متروپل صادر شد/ اطراف ساختمان متروپل تخلیه شده/ مرحله سوم تعیین تکلیف باقی مانده ساختماند است
صادق خلیلیان: اطراف ساختمان متروپل تخلیه شده و هم اکنون مسائل اجتماعی متعددی از جمله بیکاری عده‌ای از کارگران متروپل، واگذاری بخشی‌هایی از ساختمان به مردم و پرداخت توسط مالک، پرداخت دیه فوت شدگان و مصدومین مواجه هستیم؛ هرچند کمک‌ به خانوداه‌های که دچار مشکل شدند پیشتر شروع شده است.