استاندار خراسان رضوی: توجهی به زنان خانه دار در کشور نشده است


به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نذری استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: بسته تشویقی برای فرزندآوری به خانواده ها داده شود تا خانواده ها به ویژه زنان بتوانند با این شرایط کنار بیایند. با مشکل بچه دار شدن بچه دار شدن و با اعتماد به نفس بیشتر آنها را تربیت کنید.

وی بیان کرد: مدیریت خانواده و تمامی نیازهای مربوط به مدیریت خانواده به لحاظ ادامه آموزش در مورد زنان و مادران خانواده، نیازها و جایگاه و منزلت قانونی که باید به مادر نسبت به این رسالت و مسائل پیرامونی داده شود. . این موضوع مهم است و باید به آن رسیدگی شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: تولد فرزندان و افزایش جمعیت در خراسان رضوی باید مدیریت شود و این مهم نباید نادیده گرفته شود.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید