اسامی مراکز واکسیناسیون تا ۳ ساعت آینده اعلام می شود
سخنگوی مرکز ملی مبارزه با بیماری کرون: تا دو ساعت آینده فهرست مراکز واکسیناسیون بر روی سایت وزارت بهداشت قرار می گیرد و مردم می توانند به آنها مراجعه کنند. قطعاً توصیه می شود افرادی که شش ماه واکسینه شده اند به دلیل کاهش ایمنی برای دوز تقویت کننده اقدام کنند.