از لاغر، پست را انتخاب کنید و انتخاب کنید از لاغر شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه آخر عمر خوش اندام بمانید – نقد کتاب

خواه یا نه باشی اضافه وزن هستی خواه یا نه مشاهده شده اید کدام ممکن است هر بار کدام ممکن است خوب رژیم غذایی جدید را امتحان می کنید، برای مدتی واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس وزن یک بار دیگر برمی گردد؟ خواه یا نه دوستانی را می شناسید کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است {نمی توانند} در هدف شخصی باقی بمانند هر دو وزن اضافی شخصی را اجتناب کرده اند کف دست بدهند، حتی وقتی می شناسید این برای بهزیستی آنها خطرناک است؟ خواه یا نه می‌خواهید طرحی را بدانید کدام ممکن است واقعاً کار می‌تدریجی، این سیستم‌ای کدام ممکن است نسبتاً باشد با این حال برای ادغام کردن تنظیمات سبک اقامت نیز باشد؟

خوشایند، الان وقت کاهش پوند است، با این حال جرات نداری چطور اجتناب کرده اند من می خواهم بپرسی، به عنوان جایگزین اجازه دهید خوب کتاب فوق العاده خوشایند را ارائه می دهیم طرفدار کنم کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنم باید آن را بیاموزید توسط نویسنده فوق العاده معروف چرخ دنده غذایی خودیاری کدام ممکن است به سختی با اشاره به وزن از آن آگاه است. اجتناب کرده اند کف دست دادن، رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف شده، بازی، تمام موادی کدام ممکن است باید بدانید به همان اندازه تغییراتی در اقامت شخصی تحمیل کنید به همان اندازه به نیازها شخصی برسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغرتر، لاغرتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغرتر شوید. به همین دلیل، با بیرون هیچ مقدمه ای، این کتابی است کدام ممکن است آرزو می کنم ارائه می دهیم طرفدار کنم:

“Lean for Life – a Six Week Program,” توسط سینتیا استامپر گراف، Lean for Life Publishing (تخلیه شخصی)، Costa Mesa، CA، ۲۰۰۱، ۲۶۲ صفحه، ISBN: 0-9777253-0-8.

نویسنده اتفاقاً مدیرعامل یکی اجتناب کرده اند بهترین امکانات کاهش پوند در ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کتاب همراه خود ده‌ها توضیح دادن اجتناب کرده اند {افرادی که} هر کدام بیش از پنجاه کیلو وزن کم کرده‌اند تحریک کردن می‌شود. این کتاب با اشاره به بازدید خصوصی، تحمیل اصلاح در سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت کاملتر با این حال لاغرتر به {این دلیل است}. این کتاب برای کسانی نیست کدام ممکن است انتقادی نیستند، هر دو اجتناب کرده اند انجام این تنظیمات امتناع می ورزند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنها برای بیشتر شدن خواهند بود. این برای اشخاص حقیقی تنبل هر دو روح غیرمعقول نیست کدام ممکن است بخواهند قرص های لاغری بخورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را زمانی بگذارند هر دو فینال جنون رژیم غذایی از حداکثر در هالیوود را تخصص کنند. این خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اشخاص حقیقی واقعاً انتقادی است. همراه خود این آگاه، آن نیز لذت بخش است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج خوانندگان را ادراک می تدریجی.

این اساسا خوب رویکرد ۲ مرحله ای است کدام ممکن است برای ادغام کردن ۶ ماده حیاتی برای کاهش پوند است. خواننده همراه خود کتوز شناخته شده احتمالاً خواهد بود، از بخش اصلی ای اجتناب کرده اند این این سیستم غذایی است. این کتاب فراتر اجتناب کرده اند آموزش روز {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام به گام خواننده است از خواستن به پروتئین، انرژی صحیح، کربوهیدرات، مایعات، الکترولیت ها، واقعیت پایین نمودارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمودارهای BMI را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مولفه های ژنتیکی مصرف شده مفید را دلیل می دهد. همه عامل موجود است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد چیزهای زیادی با اشاره به چگونگی افزایش وزن، چگونگی از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام با بیرون کاهش استایل شخصی هر دو اجتناب کرده اند بین برداشتن لذت اقامت شخصی خواهید آموخت.

{هر روز} چیزهای بیشتری برای درک کردن، مطالعه اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه در حین حرکت موجود است. جای سوال کردن نیست کدام ممکن است این کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساختار برای اشخاص حقیقی زیادی به خوبی پاسخ این است داده است. به معنای واقعی کلمه هستند، این دلیل است است کدام ممکن است اگر رژیم زودتر خواهید کرد شکست خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد را سردرگم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه داده است، آرزو می کنم این را ارائه می دهیم طرفدار کنم. لطفا همه اینها را در ذهن داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کنید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر