احمد مهدوی نویسنده درگذشت
احمد مهدوی در ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ در مشهد به دنیا آمد. علوم عمومی قدیم و جدید را در مشهد آموخت و سپس در تهران اقامت گزید. وی در سال اول از دانشکده عقل و نهضت (پساالهیات) دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در همان سال لیسانس خود را در رشته ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد.