اجرای زنده گروه رستاک در سلیمانیه کردستان عراق (+عکس)
گروه رستاک ۲۴ قطعه موسیقی اجتناب کرده اند مناطق مختلف ایران اجتناب کرده اند جمله موسیقی کردستان، لرستان، آذربایجان، کرمان، شیراز، بوشهر، گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان را حاضر کرد.