اجاره های بالا در مناطق شهری، حقوق صاحبان خانه پایین در مناطق شهری را ببینیدداده های بانک مرکزی نشان می دهد که در ابتدای تابستان سال جاری اختلاف قیمت هر مترمربع ملک در گران ترین و ارزان ترین مناطق تهران از ۵۹ میلیون تومان به ۶۳ میلیون تومان رسیده است. یعنی حدود چهار میلیون تومان بیشتر. این ارقام نشان دهنده افزایش شکاف شمال و جنوب بازار مسکن در تهران است.