آیا درمان آنتی بیوتیکی باعث افسردگی می شود؟
بر اساس مطالعه ای که توسط کاترینا جانسون و لورا استاینبرگ، استادیار دانشگاه لیدن در هلند انجام شد، افرادی که در سه ماه گذشته آنتی بیوتیک مصرف کرده اند، بیشتر متوجه حالات منفی چهره می شوند که نحوه عملکرد آنتی بیوتیک ها را توضیح می دهد. افسردگی افزایش می یابد. خطر.