آمریکا جهان را به سمت جنگ جهانی سوق می دهددبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت: آمریکا و متحدانش کشورها را زمین بازی خود کرده اند و جهان را به سمت جنگ جهانی سوق می دهند.

به گزارش ایسنا، نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه امروز (سه شنبه) در نشستی با موضوع امنیت روسیه در بریانسک روسیه، گفت: هدف ایالات متحده آمریکا تضعیف امنیت است. برای تجزیه و در نهایت نابودی روسیه و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای نابودی و نابودی رژیم دست نشانده کیف.

وی افزود: آمریکا در راهبرد جدید امنیت ملی، برتری خود را بر سایر کشورها تقویت می کند و برای رسیدن به اهداف خود حاضر است دست به هر کاری بزند، زیرا آمریکا و متحدانش، کشورهای جهان را زمین بازی خود و جهان را بازی می کنند. باعث جنگ جهانی می شود .

پاتروشف اضافه کرد: رشد نئونازیسم با حمایت کشورهایی که در جنگ جهانی دوم با اتحاد جماهیر شوروی در جنگ علیه نازیسم-فاشیسم جنگیدند نشان می دهد که غرب به عمد از آن جنایات حمایت می کند و تلاش برای از بین بردن رنج و رنج مبتنی بر این است. ایدئولوژی نازیسم انسانیت را به ارمغان آورد.